Thailand Chiang Rai วัดดอยเทพนิมิต สถานีวิทยุกระจายเสียง
วัดดอยเทพนิมิต สถานีวิทยุกระจายเสียง
OFFLINE LIVE

วัดดอยเทพนิมิต สถานีวิทยุกระจายเสียง

คลื่นเสียงธรรมะ นำปัญญา พัฒนาสังคม

Watdoitepnimit Radio is an internet radio station from Chiang Rai, Thailand, providing Buddhist Education as a service of the Thep Nimit Temple Mount.

Contacts

Address 209 H̄mū̀ 10 t. P̀āsāng x. Mæ̀cạn c. Chiang Rai, Thailand 57110